תנאי שימוש באתר :

האתר וכל המידע המופיע בו, לרבות מאמרים וכתבות, אינו מהווה תחליף לשירות ו/או ייעוץ משפטי ו/או מקצועי ,ואינו מהווה חוות דעת אישית, ו/או המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם ואין להסתמך עליו בכל דרך שהיא, רק ייעוץ אישי שיינתן ללקוח ייחשב כייעוץ מקצועי ו/או חוות דעת אישית

הצהרת הון – דרישה להצהרת הון ראשונה

הצהרת הון – דרישה להצהרת הון ראשונה

הצהרת הון היא למעשה תמונת מצב של כל הנכסים והרכוש מצד אחד וכן של ההתחיבוייות מן הצד השני.cropped-tax_news1.jpg

הצהרת הון מוגשת על היחיד ו/או על התא המשפחתי הצהרת ההון נערכת על בסיס ערכים נומינליים (עלות) ולא על בסיס שווי.

מי חייב בהצהרת הון?

בדרך כלל הדרישה להצהרות הון ראשונה מגיעה בשנה בה נפתח התיק לראשונה ברשויות המס.

הצהרת הון מוגשת לפי דרישה מרשויות המס, ואין חובה להגישה ללא דרישה.הצהרת הון תמיד תדרש לסוף שנת המס כלומר ליום ה-31/12.

הדרישה להצהרת הון שניה ואילך נדרשת בהתאם להיקף העסקים / המחזור / הפעילות של העסק והגדלת ההון העצמי של הנישום . הזו זו, נדרשת לרוב בטווח שבין 4 -7 שנים ממעוד הגשה הצהרת ההון הראשונה.

נכסים – הן הרכוש הפרטי והעיסקי בעסק ( למעט חברה בע"מ ) . מה נכלל ברשימת הנכסים בהצהרת ההון?

יש לכלול את כל הנכסים הן נכסים בעסק והן נכסים פרטיים.

דוגמאות: מקרקעין (דירות, מגרשים קרקעות), כלי רכב, יתרת עובר ושב, פקדונות, תוכניות חסכון, ניירות ערך, תכולת דירה: מוצרי חשמל, ריהוט, תכשיטים, יצירות אומנות, כספות ותכולתן. קופות גמל וקרנות השתלמות, ביטוחי חיים, חייבים (הלוואה שנתת למישהו), נכסים בחו"ל וכו' וכו'

התחייבויות – הן התחייבויות פרטיות ועיסקיות בעסק ( למעט חברה בע"מ ) . מה נכלל ברשימת ההתחייבויות בהצהרת ההון?

יש לכלול בהצהרה את כל התחייבויות הן עסקיות והן אישיות.

דוגמאות : התחייבויות כספיות לאנשים פרטיים ( הלוואות במשפחה, חברים וכדומה בסכומים מהותיים ) וחברות פרטיות ( אשראי חוץ בנקאי) , בנקים – הלוואות משיכות יתר , משכנתאות וכל הלוואה אחרת שנטל ועליו להחזיר .

לפיכך המסקנה כי הצהרת הון ראשונה היא חשובה מאוד ואף חשובה מכולן.

שיקוף נכון של מצב הנכסים וההתחייבויות בהצהרה הראשונה היא קודם כל משרתת את הנישום שפתח את העסק לראשונה . היא מאפשרת לו להעמיד את "צילום" תמונת המצב בצורה הנכונה ביותר . כי בשנים שאחריו , הבדיקה תעשה בהתאם להפרשי ההון וההתחייבויות ובהתאם להתפתחות העסק והצלחתו.

מילוי טופס הצהרת ההון – כל נישום רשאי למלא את הצהרת ההון בעצמו אך יש חשיבות רבה שהצהרת ההון הראשונה תעשה על ידי איש מקצוע ולא לבד.

שימו לב !! במידה וקיבלת דרישת הצהרת הון  – מועד הגשת הצהרת הון הוא 120 יום ממועד דרישת ההצהרה.במקרים מסוימים ניתן לקבל הארכה לתקופה זו כפןף לפניה לפקיד השומה. אי-הגשת ההצהרה במועד גוררת קנס.

לקבלת עזרה במילוי טופס הצהרת הון – צרו קשר עם משרדנו