תנאי שימוש באתר :

האתר וכל המידע המופיע בו, לרבות מאמרים וכתבות, אינו מהווה תחליף לשירות ו/או ייעוץ משפטי ו/או מקצועי ,ואינו מהווה חוות דעת אישית, ו/או המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם ואין להסתמך עליו בכל דרך שהיא, רק ייעוץ אישי שיינתן ללקוח ייחשב כייעוץ מקצועי ו/או חוות דעת אישית

נקודות זיכוי ממס הכנסה בגין תואר ראשון

נקודות זיכוי ממס הכנסה בגין תואר ראשון

graduation cap diploma isolated on a white background

 מי שסיים לימודים לתואר ראשון בין השנים 2007-2013, זכאי לנקודת זיכוי אחת החל משנת המס שלאחר השנה שבה הסתיימו הלימודים, במשך מספר שנים הזהה למספר שנות הלימוד לתואר ולא יותר מ- 3 שנים
למי שסיים את לימודי התואר משנת 2014 ואילך, הזכאות תקפה למשך שנה אחת בלבד, במהלך שנת המס שלאחר השנה שבה הסתיימו הלימודים או בשנה שלאחריה
במקצועות המחייבים התמחות, יכול העובד לבחור אם לנצל את ההטבה במהלך ההתמחות או לאחריה
שווי נקודת זיכוי הוא 2592 ש"ח לשנה
החל משנת 2005, מי שסיים את לימודיו לתואר ראשון במוסד להשכלה גבוהה מוכר בישראל, זכאי לנקודות זיכוי ממס הכנסה בהתאם לשנה שבה סיים את לימודיו.
שימו לב – תקופת הזכאות להטבה זו קוצרה
מי שסיים את לימודיו לתואר לאחר שנת 2013 זכאי לנקודת הזיכוי במשך שנה אחת בלבד.

מי שסיים את לימודיו עד לשנת 2013 (כולל)

 • מי שסיים את לימודיו לתואר ראשון בשנת 2005 או 2006 , היה זכאי לחצי נקודת זיכוי למשך מספר שנים הזהה למספר שנות לימודיו האקדמיות, אך לא יותר מ- 3 שנים.
 • מי שסיים לימודים לתואר ראשון החל משנת 2007 ולכל המאוחר בשנת 2013, זכאי לנקודת זיכוי אחת למשך מספר שנים הזהה למספר שנות לימודיו האקדמיות, אך לא יותר מ- 3 שנים.
 • ההטבה תקפה החל משנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודי התואר הראשון.
דוגמה:
אם לימודי התואר הראשון נמשכו 4 שנים והסתיימו בשנת 2013, הזכאות לנקודת זיכוי תהיה תקפה בשנות המס 2014, 2015, 2016.

מי שסיים לימודיו לאחר שנת 2013

 • מי שסיים את לימודיו בשנת 2014 או מאוחר יותר זכאי לקבלת נקודת זיכוי אחת למשך שנה אחת בלבד. ההטבה תינתן במהלך שנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודי התואר הראשון או בשנה שלאחריה, לפי בחירתו.
 תהליך מימוש הזכות
 • שכיר  – אם חלפה שנת המס, העובד יכול להגיש בקשה להחזר מס בלשכת פקיד השומה אליה הוא משתייך . ניתן לקבל החזרים עד שש שנים אחורה.
 • עצמאים  – ימלאו בסוף השנה בדו"ח השנתי  טופס 1301 – דין וחשבון שנתי.
 חשוב לדעת
 • ניתן לקבל את ההטבה רק עבור תואר ראשון אחד.
 • ההטבה ניתנת בגין לימודים לתואר אקדמי במוסד להשכלה גבוהה מוכר בישראל בלבד. לימודים אקדמיים בחו"ל אינם מזכים בנקודת זיכוי.
 • תקופת הזכאות לקבלת ההטבה מתחילה בשנה שלאחר סיום התואר ולא ניתן לדחות אותה. למרות זאת מי שסיים את לימודיו בשנים 2014 או 2015 (וזכאי להטבה למשך שנה אחת בלבד) יוכל לבחור אם לנצל את ההטבה בשנת המס שלאחר השנה שסיים את לימודיו או בשנה שלאחריה.
 • במקצועות המחייבים התמחות כתנאי לעיסוק במקצוע (למשל : עריכת דין, ראיית חשבון וכיו"ב), ושההתמחות בהם החלה בשנת המס שבה הסתיימו הלימודים או בשנת המס שלאחריה (אבל לא יותר מאוחר), יוכלו העובדים לבחור אם להתחיל לנצל את ההטבה כבר במהלך ההתמחות או להמתין ולנצל את ההטבה בשנת המס שלאחר סיום ההתמחות. במקרים מסוימים ההמתנה משתלמת לעובדים כי השכר במהלך ההתמחות הוא נמוך באופן יחסי ולעתים אינו מחויב במס כלל, ואז לא ניתן לנצל את ההטבה.
  • זכות הבחירה ניתנת החל משנת 2012.
  • זכות הבחירה ניתנת גם למי שסיים את לימודיו בשנת 2014 או 2015 (וזכאי להטבה במשך שנה אחת). במקרה כזה זכאי אותו אדם לבחור אם נקודת הזיכוי תינתן בשנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר האקדמי או בשנת המס שלאחר שנת המס שבה סיים את התמחותו, וכל זאת בתנאי שתקופת ההתמחות תחל לכל המאוחר בשנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר.
 • ההטבה ניתנת לתושבי ישראל בלבד, והיא מתווספת ל-2.25 נקודות הזיכוי שניתנות לתושב ישראל.
 • זכאות לנקודות זיכוי נוספות במקביל:
  • אם עבור אותה שנת מס קיימת זכאות לנקודת זיכוי בגין סיום תואר ראשון וגם חצי נקודת זיכוי בגין סיום תואר שני, אין מניעה לקבל את שתי ההטבות באותה שנת מס.
  • מי שזכאי לנקודת זיכוי בגין תואר ראשון ובמקביל זכאי לנקודות זיכוי ממס הכנסה בגין לימודי מקצוע, יוכל לבחור אחת מהן בלבד.
  • אם העובד עומד בקריטריונים נוספים המזכים בנקודות זיכוי, הוא עשוי לקבל במצטבר את כל נקודות הזיכוי, בהתאם לכל אחד מקריטריונים אלו (אלא אם כן צוין אחרת).. .
 • מקבלי תעודת הנדסאי זכאים לנקודות זיכוי ממס הכנסה בגין לימודי מקצוע.