תנאי שימוש באתר :

האתר וכל המידע המופיע בו, לרבות מאמרים וכתבות, אינו מהווה תחליף לשירות ו/או ייעוץ משפטי ו/או מקצועי ,ואינו מהווה חוות דעת אישית, ו/או המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם ואין להסתמך עליו בכל דרך שהיא, רק ייעוץ אישי שיינתן ללקוח ייחשב כייעוץ מקצועי ו/או חוות דעת אישית

נקודות זיכוי ממס הכנסה בגין תואר שני

נקודות זיכוי ממס הכנסה בגין תואר שני

 מי שסיים לימודים לתואר שני החל משנת 2005 זכאי לחצי נקודת זיכוי לאחר סיום הלימודים.graduation cap diploma isolated on a white background

ההטבה ניתנת בגין לימודים לתואר אקדמי במוסד להשכלה גבוהה מוכר בישראל
מי שסיים את לימודי התואר בשנת 2014 או מאוחר יותר, זכאי להטבה במשך שנה אחת והוא יוכל לבחור אם לנצל אותה בשנת המס שלאחר השנה שבה סיים את לימודיו או בשנה שלאחריה. במקצועות המחייבים התמחות, יכול העובד לבחור אם לנצל את ההטבה במהלך ההתמחות או לאחריה שווי ההטבה הוא 1296 ש"ח לשנה ו-108 ש"ח לחודש

החל משנת 2005, מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שני, זכאי לחצי נקודת זיכוי.

 • למי שסיים את לימודי התואר עד סוף שנת 2013, ההטבה ניתנה החל משנת המס שלאחר השנה שבה הסתיימו לימודי התואר השני, במשך מספר שנים הזהה למספר שנות הלימוד לתואר השני, ולא יותר משנתיים.
 • מי שסיים את לימודיו בשנת 2014 או מאוחר יותר, זכאי להטבה במשך שנה אחת בלבד והוא רשאי לבחור אם לנצל אותה בשנת המס שלאחר השנה שבה סיים את לימודיו או בשנה שלאחריה.
 • מי שזכאי לתואר אקדמי שלישי, ולמד במסלול לימודים ישיר לתואר אקדמי שלישי (מלבד רפואה ורפואת שיניים), זכאי להטבה דומה, שאותה יוכל לנצל החל משנת המס שלאחר סיום לימודיו לתואר השלישי. .

מי זכאי? – מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שני במוסד להשכלה גבוהה מוכר בישראל.

 אם חלפה שנת המס, העובד יכול להגיש בקשה להחזר מס בלשכת פקיד השומה אליה הוא משתייך – לאיתור משרדי פקיד השומה לפי מקום הישוב. ניתן לקבל החזרים עד שש שנים אחורה.
 • שכירים – אם חלפה שנת המס, העובד יכול להגיש בקשה להחזר מס בלשכת פקיד השומה אליה הוא משתייך ניתן לקבל החזרים עד שש שנים אחורה.
 • עצמאים – ימלאו בסוף השנה במסגרת הדו"ח השנתי  טופס 1301 – דין וחשבון שנתי.
 חשוב לדעת
 • ניתן לקבל את ההטבה רק עבור תואר שני אחד.
 • ההטבה ניתנת בגין לימודים לתואר אקדמי במוסד להשכלה גבוהה מוכר בישראל בלבד. לימודים אקדמיים בחו"ל אינם מזכים בנקודת זיכוי.
 • תקופת הזכאות לקבלת ההטבה מתחילה בשנה שלאחר סיום התואר ולא ניתן לדחות אותה. למרות זאת, מי שסיים את לימודיו בשנים 2014 או 2015 (וזכאי להטבה למשך שנה אחת בלבד) יוכל לבחור אם לנצל את ההטבה בשנת המס שלאחר השנה שסיים את לימודיו או בשנה שלאחריה.
 • במקצועות המחייבים התמחות כתנאי לעיסוק במקצוע (למשל : פסיכולוג קליני), ושההתמחות בהם החלה בשנת המס שבה הסתיימו הלימודים או בשנת המס שלאחריה (אבל לא יותר מאוחר), יוכלו העובדים לבחור אם להתחיל לנצל את ההטבה כבר במהלך ההתמחות או להמתין ולנצל את ההטבה בשנת המס שלאחר סיום ההתמחות. במקרים מסוימים ההמתנה משתלמת לעובדים, כי השכר במהלך ההתמחות הוא נמוך באופן יחסי, ולעתים אינו מחויב במס כלל, ואז לא ניתן לנצל את ההטבה.
  • זכות הבחירה ניתנת החל משנת 2012.
  • זכות הבחירה ניתנת גם למי שסיים את לימודיו בשנת 2014 או 2015 (וזכאי להטבה במשך שנה אחת). במקרה כזה ניתן לבחור אם נקודת הזיכוי תינתן בשנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר האקדמי או בשנת המס שלאחר שנת המס שבה סיים את התמחותו, וכל זאת בתנאי שתקופת ההתמחות תחל לכל המאוחר בשנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר.
 • ההטבה ניתנת לתושבי ישראל בלבד, והיא מתווספת ל-2.25 נקודות הזיכוי שניתנות לתושב ישראל.
 • זכאות לנקודות זיכוי נוספות במקביל:
  • אם עבור אותה שנת מס קיימת זכאות לנקודת זיכוי בגין סיום תואר ראשון וגם חצי נקודת זיכוי בגין סיום תואר שני, אין מניעה לקבל את שתי ההטבות באותה שנת מס.
  • מי שזכאי לחצי נקודת זיכוי בגין תואר שני ובמקביל זכאי לנקודות זיכוי ממס הכנסה בגין לימודי מקצוע, יוכל לבחור אחת מהן בלבד.
  • אם העובד עומד בקריטריונים נוספים המזכים בנקודות זיכוי, הוא עשוי לקבל במצטבר את כל נקודות הזיכוי, בהתאם לכל אחד מקריטריונים אלו (אלא אם כן צוין אחרת).