תנאי שימוש באתר :

האתר וכל המידע המופיע בו, לרבות מאמרים וכתבות, אינו מהווה תחליף לשירות ו/או ייעוץ משפטי ו/או מקצועי ,ואינו מהווה חוות דעת אישית, ו/או המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם ואין להסתמך עליו בכל דרך שהיא, רק ייעוץ אישי שיינתן ללקוח ייחשב כייעוץ מקצועי ו/או חוות דעת אישית

עובד עצמאי – שיעור דמי הביטוח

עובד עצמאי – שיעור דמי הביטוח

עצמאי שמלאו לו 18 שנה, ועדיין לא הגיע לגיל הפרישה ישלם:

  • מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע 5,678 ש"ח (החל ב- 01.01.2016) ) ישלם % 6.72 (החל ב- 01.07.2002) דמי ביטוח לאומי ו- % 3.10 (החל ב- 01.01.1995) דמי ביטוח בריאות.
  • מחלק ההכנסה שמעל 60% השכר הממוצע ועד למקסימום ההכנסה החייבת בדמי ביטוח ישלם % 11.23 (החל ב- 01.01.2006) דמי ביטוח לאומי ו- % 5.00 (החל ב- 01.01.2006) דמי ביטוח בריאות.

 

לטבלת שיעורי וסכומי דמי ביטוח לעצמאי –

 

  •  אם אתה עובד עצמאי מעל גיל הפרישה:

 כשאינך מקבל קצבת זקנה:

1. תשלם דמי ביטוח בשיעור % 8.65 (החל ב- 01.07.2002) (שיעור מופחת מחלק ההכנסה שעד ל- 60% מהשכר הממוצע  5,678 ש"ח (החל ב- 01.01.2016)
2. תשלם דמי ביטוח בשיעור % 14.29 (החל ב- 01.01.2006) (שיעור רגיל) מחלק ההכנסה שמעל ל- 60%% מהשכר הממוצע.

שיעורים אלה כוללים גם דמי ביטוח בריאות.

 

כשאתה מקבל קצבת זקנה:
1. תשלם דמי ביטוח בשיעור % 0.39 (החל ב- 01.07.2002) (שיעור מופחת) מחלק ההכנסה שעד ל- 60% מהשכר הממוצע 5,678 ש"ח (החל ב- 01.01.2016)
2. תשלם דמי ביטוח בשיעור% 0.68 (החל ב- 01.01.2006) (שיעור רגיל) מחלק ההכנסה שמעל ל- 60%% מהשכר הממוצע.

שיעורים אלה כוללים את התשלום לביטוח לאומי בלבד. דמי ביטוח בריאות מנוכים מקצבת הזקנה שלך בסכום חודשי של  196 ש"ח (החל ב- 01.01.2014).