תנאי שימוש באתר :

האתר וכל המידע המופיע בו, לרבות מאמרים וכתבות, אינו מהווה תחליף לשירות ו/או ייעוץ משפטי ו/או מקצועי ,ואינו מהווה חוות דעת אישית, ו/או המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם ואין להסתמך עליו בכל דרך שהיא, רק ייעוץ אישי שיינתן ללקוח ייחשב כייעוץ מקצועי ו/או חוות דעת אישית

ריבית 3(ט), 3( י) לשנת 2016

עדכון שיעור ריבית 3(ט), 3( י) לשנת 2016

 הלוואות לעובדים ולבעלי שליטה יחויבו בשיעור של 3.41% ללא הצמדה למדד.

 להזכירכם, הלוואה לעובד שאינו בעל שליטה בחברה המלווה שסכומה הכולל

 אינו עולה על 7,680 ₪ (בשנת 2016) תחויב בהצמדה בלבד.

 טרם פורסם שיעור הריבית לשנת 2016 לגבי הלוואות שחל עליהן סעיף 3(י) (בעיקר הלוואות בין-חברתיות).

הלוואות אלו יחויבו בשלב זה בשיעור של 2.56% ללא הצמדה למדד כפי השיעור שנקבע לשנת 2015.