תנאי שימוש באתר :

האתר וכל המידע המופיע בו, לרבות מאמרים וכתבות, אינו מהווה תחליף לשירות ו/או ייעוץ משפטי ו/או מקצועי ,ואינו מהווה חוות דעת אישית, ו/או המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם ואין להסתמך עליו בכל דרך שהיא, רק ייעוץ אישי שיינתן ללקוח ייחשב כייעוץ מקצועי ו/או חוות דעת אישית

הוצאות להקמה / תפעול אתרי אינטרנט

הוצאות להקמה / תפעול אתרי אינטרנט הוצאות הקשורות באתרי אינטרנט (על פי חוזר מס הכנסה 15/2002) הטיפול בעלויות הקשורות ברכישת שמות מתחם (Domain Names) שם מתחם הינו נכס בלתי מוחשי. ניכוי נכסים בלתי מוחשיים כהוצאה שוטפת מתאפשר בשני מצבים – בסעיף 20א לפקודה ובסעיף 2 לחוק עידוד התעשיה (מסים). מאחר ולא ניתן לסווג את עלות רישום … להמשך קריאה