תנאי שימוש באתר :

האתר וכל המידע המופיע בו, לרבות מאמרים וכתבות, אינו מהווה תחליף לשירות ו/או ייעוץ משפטי ו/או מקצועי ,ואינו מהווה חוות דעת אישית, ו/או המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם ואין להסתמך עליו בכל דרך שהיא, רק ייעוץ אישי שיינתן ללקוח ייחשב כייעוץ מקצועי ו/או חוות דעת אישית

עובד עצמאי – שיעור דמי הביטוח

עובד עצמאי – שיעור דמי הביטוח עצמאי שמלאו לו 18 שנה, ועדיין לא הגיע לגיל הפרישה ישלם: מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע (  5,678 ש"ח (החל ב- 01.01.2016) ) ישלם % 6.72 (החל ב- 01.07.2002) דמי ביטוח לאומי ו- % 3.10 (החל ב- 01.01.1995) דמי ביטוח בריאות. מחלק ההכנסה שמעל 60% השכר הממוצע ועד למקסימום … להמשך קריאה

עובד עצמאי – אופן חישוב דמי ביטוח לעובד עצמאי

עובד עצמאי – אופן חישוב דמי ביטוח לעובד עצמאי להלן יוסבר אופן חישוב דמי הביטוח לעובד עצמאי שזהו עיסוקו היחיד: הכנסה לעניין תשלום דמי ביטוח עפ"י סעיף 345 (ב))(1) לחוק הביטוח הלאומי, הכנסתו של עצמאי בשנה השוטפת תיקבע על פי השומה הסופית של ההכנסה לאותה שנה. עד לקבלת שומה לאותה שנה יחושבו דמי הביטוח על … להמשך קריאה

עוסק פטור – לעניין ביטוח לאומי

עוסק פטור  – לעניין ביטוח לאומי עוסק פטור או עוסק מורשה , הן עוסקים לכל דבר , לפיכך פתיחת תיק עצמאי במוסד לביטוח לאומי הינה הכרחית וחשובה לצורך קבלת גמלאות שונות כעצמאי ( דמי פגיעה בעבודה , תאונות עבודה וכיוב' ). כיצד לפתוח תיק יש לגשת למוסד לביטוח לאומי מייד עם תחילת הפעילות בכדי לפתוח … להמשך קריאה

ביטוח לאומי עצמאים

ביטוח לאומי עצמאים מי מוגדר עצמאי עפ"י חוק הביטוח הלאומי ? עובד עצמאי יוגדר, אם הוא נמנה עם אחת מהקבוצות הנ"ל: 1. עוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות. 2. הכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו עולה על 50% מהשכר הממוצע במשק. 3. עוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע, והכנסתו עולה על 15% מהשכר הממוצע … להמשך קריאה