תנאי שימוש באתר :

האתר וכל המידע המופיע בו, לרבות מאמרים וכתבות, אינו מהווה תחליף לשירות ו/או ייעוץ משפטי ו/או מקצועי ,ואינו מהווה חוות דעת אישית, ו/או המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם ואין להסתמך עליו בכל דרך שהיא, רק ייעוץ אישי שיינתן ללקוח ייחשב כייעוץ מקצועי ו/או חוות דעת אישית

מהי חברת ארנק

חברת ארנק חברת ארנק היא חברה שתכליתה העיקרית היא הפחתת שיעור מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי לבעליה (שהוא בדרך כלל מועסק ובעלים יחידי של החברה), בעל הכנסה גבוהה באופן ניכר מהממוצע, שעבודתו היא באופן מסורתי משרת שכיר או עצמאי, או שהינו בעל הכנסות פסיביות ניכרות (כדוגמת הכנסות משכירות נדל"ן, תמלוגים שונים ותשלומי ריבית). שימוש בחברת … להמשך קריאה

ריבית 3(ט), 3( י) לשנת 2016

עדכון שיעור ריבית 3(ט), 3( י) לשנת 2016  פורסמו ברשומות שיעורי הריבית לשנת 2016 בגין הלוואות כדלקמן:  הלוואות לעובדים ולבעלי שליטה יחויבו בשיעור של 3.41% ללא הצמדה למדד.  להזכירכם, הלוואה לעובד שאינו בעל שליטה בחברה המלווה שסכומה הכולל  אינו עולה על 7,680 ₪ (בשנת 2016) תחויב בהצמדה בלבד.  טרם פורסם שיעור הריבית לשנת 2016 לגבי … להמשך קריאה

טופס 126 – דין וחשבון שנתי שמגיש המעביד לרשות המסים

טופס 126 – דין וחשבון שנתי שמגיש המעביד לרשות המסים הדו"ח השנתי שמגיש המעביד לרשות המיסים ובו פרטים על המשכורת השנתית ששילם לכל אחד מעובדיו וניכוי מס הכנסה שבוצע ממשכורת זו. סה"כ הנתונים בטופס 126, כגון סה"כ תשלומים, חייב להיות זהה לסה"כ הנתונים המקבילים בטופסי 102 החודשיים של אותה שנה. טופס זה מסכם כאמור את כל 12 … להמשך קריאה

הצהרת הון- מרכיב השוואת הון

הצהרת הון- מרכיב השוואת הון מידי כמה שנים מתבקש כל עצמאי/ בעל מניות מהותי למלא הצהרת הון, אלא שרבים מבין בעלי העסקים מבלבלים בין המונחים "דוח שנתי" או "הצהרת הון". דוח שנתי, מוגש אחת לשנה ובו מפרטים את ההכנסות בשנת המס בגינה מוגש הדוח , ואילו הצהרת הון הינה דוח אשר נדרש אחת למספר שנים , … להמשך קריאה

חברה בע"מ- האם כדאי ולמי ?

מהי חברה בע"מ חברה בע"מ היא גוף משפטי הקיים מתוקף חוק החברות, והיא נוסדת עם רישומה ברשם החברות. כל אדם רשאי לייסד חברה בתנאי שמטרתה היא עיסוק חוקי בלבד. לחברה יכול להיות בעל מניות אחד בלבד אשר יכול למכור, או להעביר את מניותיו לאדם אחר. לכל חברה ישנו תקנון אשר כולל את הנושאים הבאים: שם … להמשך קריאה

ריבית 3(ט) 3( י) לשנת 2015

עדכון שיעור ריבית 3(ט), 3( י) לשנת 2015  פורסמו ברשומות שיעורי הריבית לשנת 2015 בגין הלוואות כדלקמן: הלוואות לעובדים ולבעלי שליטה יחויבו בשיעור של 4.07% ללא הצמדה למדד. להזכירכם, הלוואה לעובד שאינו בעל שליטה בחברה המלווה שסכומה הכולל אינו עולה על 7,800 ₪ (בשנת 2015) תחויב בהצמדה בלבד. הלוואות שחל עליהן סעיף 3(י) (בעיקר הלוואות בין-חברתיות) … להמשך קריאה