תנאי שימוש באתר :

האתר וכל המידע המופיע בו, לרבות מאמרים וכתבות, אינו מהווה תחליף לשירות ו/או ייעוץ משפטי ו/או מקצועי ,ואינו מהווה חוות דעת אישית, ו/או המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם ואין להסתמך עליו בכל דרך שהיא, רק ייעוץ אישי שיינתן ללקוח ייחשב כייעוץ מקצועי ו/או חוות דעת אישית

הצהרת הון – דרישה להצהרת הון ראשונה

הצהרת הון – דרישה להצהרת הון ראשונה הצהרת הון היא למעשה תמונת מצב של כל הנכסים והרכוש מצד אחד וכן של ההתחיבוייות מן הצד השני. הצהרת הון מוגשת על היחיד ו/או על התא המשפחתי הצהרת ההון נערכת על בסיס ערכים נומינליים (עלות) ולא על בסיס שווי. מי חייב בהצהרת הון? בדרך כלל הדרישה להצהרות הון … להמשך קריאה

נקודות זיכוי ממס הכנסה בגין תואר שני

נקודות זיכוי ממס הכנסה בגין תואר שני  מי שסיים לימודים לתואר שני החל משנת 2005 זכאי לחצי נקודת זיכוי לאחר סיום הלימודים. ההטבה ניתנת בגין לימודים לתואר אקדמי במוסד להשכלה גבוהה מוכר בישראל מי שסיים את לימודי התואר בשנת 2014 או מאוחר יותר, זכאי להטבה במשך שנה אחת והוא יוכל לבחור אם לנצל אותה בשנת … להמשך קריאה

נקודות זיכוי ממס הכנסה בגין תואר ראשון

נקודות זיכוי ממס הכנסה בגין תואר ראשון  מי שסיים לימודים לתואר ראשון בין השנים 2007-2013, זכאי לנקודת זיכוי אחת החל משנת המס שלאחר השנה שבה הסתיימו הלימודים, במשך מספר שנים הזהה למספר שנות הלימוד לתואר ולא יותר מ- 3 שנים למי שסיים את לימודי התואר משנת 2014 ואילך, הזכאות תקפה למשך שנה אחת בלבד, במהלך … להמשך קריאה

מהי חברת ארנק

חברת ארנק חברת ארנק היא חברה שתכליתה העיקרית היא הפחתת שיעור מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי לבעליה (שהוא בדרך כלל מועסק ובעלים יחידי של החברה), בעל הכנסה גבוהה באופן ניכר מהממוצע, שעבודתו היא באופן מסורתי משרת שכיר או עצמאי, או שהינו בעל הכנסות פסיביות ניכרות (כדוגמת הכנסות משכירות נדל"ן, תמלוגים שונים ותשלומי ריבית). שימוש בחברת … להמשך קריאה

הוצאות מוכרות לצורך מס הכנסה

הוצאות מוכרות לצורך מס הכנסה במדריך זה נפרט אלו הוצאות מוכרות לצרכי מס , ישנם הוצאות שהינם מעורבות כלומר הוצאה פרטית שהיא גם הוצאה עסקית כיצד הן מוכרות למרות היותן הוצאות פרטיות וניתן דוגמאות להוצאות המוכרות בעסקים שונים. הגדרת הוצאות בפקודת מס הכנסה – "כל הוצאה שהוצאה לצורך ייצור הכנסה" , חוק מס הכנסה אינו … להמשך קריאה

ניכוי הוצאות שכר דירת מגורים המשמשת לצרכי העסק

ניכוי הוצאות שכר דירת מגורים המשמשת לצרכי העסק בעשור האחרון הלך וגדל מספר העוסקים המופעלים או פועלים מדירת הבית, בפרט לאור התקדמות הטכנולוגיה המאפשרת חיבור מרחוק באמצעות האינטרנט או טכניקות ענן אחרות . בעלי עסקים בפרט במקצועות החופשיים מעדיפים לעבוד מהבית ולא להתקע בפקקים, לשלם שכירות נוספת וכדומה. מה קורה כאשר דירת המגורים משמשת גם … להמשך קריאה

הוראות ניהול ספרים

הוראות ניהול ספרים כבעל עסק חובה עליך לנהל את ספרי החשבונות כפי שנקבעו בתקנות מס הכנסה. לכל עסק ישנם הוראות ניהול ספרים החלות עליו על פי התוספת שנקבעה בתקנות. החשיבות של ניהול הספרים בצורה נכונה, ובהתאם להוראות, היא קריטית. אי מילוי ההוראות באופן מדוייק, מהווה ליקוי מהותי, ואף ייתכן ויביא לפסילת ספריך. במדריך זה אסכם באופן תמציתי את הוראות … להמשך קריאה

הפקדות לביטוח פנסיוני לעובד עצמאי

הפקדות לביטוח פנסיוני לעובד עצמאי הקדמה: עובד עצמאי רשאי להפקיד באופן עצמאי סכומי כסף לצורך חיסכון לגיל פרישה וביטוח מוות או נכות קופות גמל לעצמאים אינן כוללות רכיב פיצויים. עובד עצמאי יכול לקבל הטבות מס של עד 16% מהכנסתו באמצעות חסכון פנסיוני, עד לתקרת הכנסה שנתית של 208,800 ש"ח (17,400 ש"ח לחודש, נכון לשנת 2015) … להמשך קריאה

קרן השתלמות לעובד עצמאי

קרן השתלמות לעובד עצמאי – כיצד זה עובד ? הקדמה: הפקדות לקרן השתלמות לעצמאים בגובה של עד 4.5% מההכנסה השנתית מוכרות כהוצאה מוכרת לצורך מס הכנסה (בתנאי שהופקדו תחילה 2.5% מההכנסה שאינם נחשבים להוצאה מוכרת) אחרי 6 שנות ותק בקרן ההשתלמות אין מגבלות על הוצאת הכספים, וניתן למשוך אותם ואת הרווחים שנצברו לכל מטרה וללא … להמשך קריאה

הצהרת הון- מרכיב השוואת הון

הצהרת הון- מרכיב השוואת הון מידי כמה שנים מתבקש כל עצמאי/ בעל מניות מהותי למלא הצהרת הון, אלא שרבים מבין בעלי העסקים מבלבלים בין המונחים "דוח שנתי" או "הצהרת הון". דוח שנתי, מוגש אחת לשנה ובו מפרטים את ההכנסות בשנת המס בגינה מוגש הדוח , ואילו הצהרת הון הינה דוח אשר נדרש אחת למספר שנים , … להמשך קריאה