תנאי שימוש באתר :

האתר וכל המידע המופיע בו, לרבות מאמרים וכתבות, אינו מהווה תחליף לשירות ו/או ייעוץ משפטי ו/או מקצועי ,ואינו מהווה חוות דעת אישית, ו/או המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם ואין להסתמך עליו בכל דרך שהיא, רק ייעוץ אישי שיינתן ללקוח ייחשב כייעוץ מקצועי ו/או חוות דעת אישית

ריבית 3(ט), 3( י) לשנת 2016

עדכון שיעור ריבית 3(ט), 3( י) לשנת 2016  פורסמו ברשומות שיעורי הריבית לשנת 2016 בגין הלוואות כדלקמן:  הלוואות לעובדים ולבעלי שליטה יחויבו בשיעור של 3.41% ללא הצמדה למדד.  להזכירכם, הלוואה לעובד שאינו בעל שליטה בחברה המלווה שסכומה הכולל  אינו עולה על 7,680 ₪ (בשנת 2016) תחויב בהצמדה בלבד.  טרם פורסם שיעור הריבית לשנת 2016 לגבי … להמשך קריאה

ריבית 3(ט) 3( י) לשנת 2015

עדכון שיעור ריבית 3(ט), 3( י) לשנת 2015  פורסמו ברשומות שיעורי הריבית לשנת 2015 בגין הלוואות כדלקמן: הלוואות לעובדים ולבעלי שליטה יחויבו בשיעור של 4.07% ללא הצמדה למדד. להזכירכם, הלוואה לעובד שאינו בעל שליטה בחברה המלווה שסכומה הכולל אינו עולה על 7,800 ₪ (בשנת 2015) תחויב בהצמדה בלבד. הלוואות שחל עליהן סעיף 3(י) (בעיקר הלוואות בין-חברתיות) … להמשך קריאה