תנאי שימוש באתר :

האתר וכל המידע המופיע בו, לרבות מאמרים וכתבות, אינו מהווה תחליף לשירות ו/או ייעוץ משפטי ו/או מקצועי ,ואינו מהווה חוות דעת אישית, ו/או המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם ואין להסתמך עליו בכל דרך שהיא, רק ייעוץ אישי שיינתן ללקוח ייחשב כייעוץ מקצועי ו/או חוות דעת אישית

נקודות זיכוי ממס הכנסה בגין תואר שני

נקודות זיכוי ממס הכנסה בגין תואר שני  מי שסיים לימודים לתואר שני החל משנת 2005 זכאי לחצי נקודת זיכוי לאחר סיום הלימודים. ההטבה ניתנת בגין לימודים לתואר אקדמי במוסד להשכלה גבוהה מוכר בישראל מי שסיים את לימודי התואר בשנת 2014 או מאוחר יותר, זכאי להטבה במשך שנה אחת והוא יוכל לבחור אם לנצל אותה בשנת … להמשך קריאה

נקודות זיכוי ממס הכנסה בגין תואר ראשון

נקודות זיכוי ממס הכנסה בגין תואר ראשון  מי שסיים לימודים לתואר ראשון בין השנים 2007-2013, זכאי לנקודת זיכוי אחת החל משנת המס שלאחר השנה שבה הסתיימו הלימודים, במשך מספר שנים הזהה למספר שנות הלימוד לתואר ולא יותר מ- 3 שנים למי שסיים את לימודי התואר משנת 2014 ואילך, הזכאות תקפה למשך שנה אחת בלבד, במהלך … להמשך קריאה

מהי חברת ארנק

חברת ארנק חברת ארנק היא חברה שתכליתה העיקרית היא הפחתת שיעור מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי לבעליה (שהוא בדרך כלל מועסק ובעלים יחידי של החברה), בעל הכנסה גבוהה באופן ניכר מהממוצע, שעבודתו היא באופן מסורתי משרת שכיר או עצמאי, או שהינו בעל הכנסות פסיביות ניכרות (כדוגמת הכנסות משכירות נדל"ן, תמלוגים שונים ותשלומי ריבית). שימוש בחברת … להמשך קריאה

ריבית 3(ט), 3( י) לשנת 2016

עדכון שיעור ריבית 3(ט), 3( י) לשנת 2016  פורסמו ברשומות שיעורי הריבית לשנת 2016 בגין הלוואות כדלקמן:  הלוואות לעובדים ולבעלי שליטה יחויבו בשיעור של 3.41% ללא הצמדה למדד.  להזכירכם, הלוואה לעובד שאינו בעל שליטה בחברה המלווה שסכומה הכולל  אינו עולה על 7,680 ₪ (בשנת 2016) תחויב בהצמדה בלבד.  טרם פורסם שיעור הריבית לשנת 2016 לגבי … להמשך קריאה

טופס 126 – דין וחשבון שנתי שמגיש המעביד לרשות המסים

טופס 126 – דין וחשבון שנתי שמגיש המעביד לרשות המסים הדו"ח השנתי שמגיש המעביד לרשות המיסים ובו פרטים על המשכורת השנתית ששילם לכל אחד מעובדיו וניכוי מס הכנסה שבוצע ממשכורת זו. סה"כ הנתונים בטופס 126, כגון סה"כ תשלומים, חייב להיות זהה לסה"כ הנתונים המקבילים בטופסי 102 החודשיים של אותה שנה. טופס זה מסכם כאמור את כל 12 … להמשך קריאה

קרן השתלמות לשכירים

קרן השתלמות לשכירים קרן השתלמות היא קופת חיסכון לשכירים, לעצמאים ולחברי קיבוצים ומושבים שיתופיים, שנועדה במקור לשמש את העובדים למימון השתלמויות כגון כנסים מקצועיים ולימודי המשך, אולם כיום משמשת על פי רוב כאפיק חיסכון כללי לטווח בינוני – האפיק היחיד שלא לטווח ארוך, שנותר פטור ממס לאחר הרפורמות במיסוי שוק ההון בישראל. עובד שימשוך את … להמשך קריאה

מהי נקודת זיכוי – וכיצד מחשבים את הזיכוי ממס

מהי נקודת זיכוי – וכיצד מחשבים את הזיכוי ממס הקדמה: נקודת זיכוי היא סכום המקוזז ממס הכנסה החל על עובד בשנת עבודה. ערכה השנתי של נקודת זיכוי הוא 2,592 ש"ח וערכה החודשי הוא 216 ₪ . משמעותה של הזכאות: מתוך מס ההכנסה שעל העובד לשלם, יופחת סכום השווה למכפלה של מספר נקודות הזיכוי בשווי נקודת … להמשך קריאה

טופס 5329 – דוח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה

טופס 5329 – דוח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה  בשנת 2014 מתרבים המקרים בהם עובדים מקבלים פנייה בכתב מאגף המודיעין של רשות המיסים מכוח סעיף 135 לפקודת מס הכנסה – סמכות להשיג ידיעות ונדרשים להגיש את טופס 5329. בטופס האמור האזרח מתבקש למלא את כול מקור הכנסותיו ולדווח האם הוא בעל שליטה בחברה, תושבת הארץ/חו"ל … להמשך קריאה

ריבית 3(ט) 3( י) לשנת 2015

עדכון שיעור ריבית 3(ט), 3( י) לשנת 2015  פורסמו ברשומות שיעורי הריבית לשנת 2015 בגין הלוואות כדלקמן: הלוואות לעובדים ולבעלי שליטה יחויבו בשיעור של 4.07% ללא הצמדה למדד. להזכירכם, הלוואה לעובד שאינו בעל שליטה בחברה המלווה שסכומה הכולל אינו עולה על 7,800 ₪ (בשנת 2015) תחויב בהצמדה בלבד. הלוואות שחל עליהן סעיף 3(י) (בעיקר הלוואות בין-חברתיות) … להמשך קריאה