תנאי שימוש באתר :

האתר וכל המידע המופיע בו, לרבות מאמרים וכתבות, אינו מהווה תחליף לשירות ו/או ייעוץ משפטי ו/או מקצועי ,ואינו מהווה חוות דעת אישית, ו/או המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם ואין להסתמך עליו בכל דרך שהיא, רק ייעוץ אישי שיינתן ללקוח ייחשב כייעוץ מקצועי ו/או חוות דעת אישית

עובד עצמאי – שיעור דמי הביטוח

עובד עצמאי – שיעור דמי הביטוח עצמאי שמלאו לו 18 שנה, ועדיין לא הגיע לגיל הפרישה ישלם: מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע (  5,678 ש"ח (החל ב- 01.01.2016) ) ישלם % 6.72 (החל ב- 01.07.2002) דמי ביטוח לאומי ו- % 3.10 (החל ב- 01.01.1995) דמי ביטוח בריאות. מחלק ההכנסה שמעל 60% השכר הממוצע ועד למקסימום … להמשך קריאה

עובד עצמאי – אופן חישוב דמי ביטוח לעובד עצמאי

עובד עצמאי – אופן חישוב דמי ביטוח לעובד עצמאי להלן יוסבר אופן חישוב דמי הביטוח לעובד עצמאי שזהו עיסוקו היחיד: הכנסה לעניין תשלום דמי ביטוח עפ"י סעיף 345 (ב))(1) לחוק הביטוח הלאומי, הכנסתו של עצמאי בשנה השוטפת תיקבע על פי השומה הסופית של ההכנסה לאותה שנה. עד לקבלת שומה לאותה שנה יחושבו דמי הביטוח על … להמשך קריאה

הצהרת הון – דרישה להצהרת הון ראשונה

הצהרת הון – דרישה להצהרת הון ראשונה הצהרת הון היא למעשה תמונת מצב של כל הנכסים והרכוש מצד אחד וכן של ההתחיבוייות מן הצד השני. הצהרת הון מוגשת על היחיד ו/או על התא המשפחתי הצהרת ההון נערכת על בסיס ערכים נומינליים (עלות) ולא על בסיס שווי. מי חייב בהצהרת הון? בדרך כלל הדרישה להצהרות הון … להמשך קריאה

נקודות זיכוי ממס הכנסה בגין תואר שני

נקודות זיכוי ממס הכנסה בגין תואר שני  מי שסיים לימודים לתואר שני החל משנת 2005 זכאי לחצי נקודת זיכוי לאחר סיום הלימודים. ההטבה ניתנת בגין לימודים לתואר אקדמי במוסד להשכלה גבוהה מוכר בישראל מי שסיים את לימודי התואר בשנת 2014 או מאוחר יותר, זכאי להטבה במשך שנה אחת והוא יוכל לבחור אם לנצל אותה בשנת … להמשך קריאה

נקודות זיכוי ממס הכנסה בגין תואר ראשון

נקודות זיכוי ממס הכנסה בגין תואר ראשון  מי שסיים לימודים לתואר ראשון בין השנים 2007-2013, זכאי לנקודת זיכוי אחת החל משנת המס שלאחר השנה שבה הסתיימו הלימודים, במשך מספר שנים הזהה למספר שנות הלימוד לתואר ולא יותר מ- 3 שנים למי שסיים את לימודי התואר משנת 2014 ואילך, הזכאות תקפה למשך שנה אחת בלבד, במהלך … להמשך קריאה

מהי חברת ארנק

חברת ארנק חברת ארנק היא חברה שתכליתה העיקרית היא הפחתת שיעור מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי לבעליה (שהוא בדרך כלל מועסק ובעלים יחידי של החברה), בעל הכנסה גבוהה באופן ניכר מהממוצע, שעבודתו היא באופן מסורתי משרת שכיר או עצמאי, או שהינו בעל הכנסות פסיביות ניכרות (כדוגמת הכנסות משכירות נדל"ן, תמלוגים שונים ותשלומי ריבית). שימוש בחברת … להמשך קריאה

מה ההבדל בין תכנון מס לבין העלמת מס

מה ההבדל בין תכנון מס לבין העלמת מס תכנון מס תכנון מס (או הימנעות ממס) הוא שימוש בכלים שנותן החוק, בלקונות משפטיות ובתעלולים פרשניים על-מנת להפחית את חבות המס של יחיד או חברה. בהינתן אפשרויות שונות לביצוע פעולה מסוימת, מתכנן המס משווה בין תוצאות המס של דרכי הפעולה במטרה לבחור את דרך הפעולה שתניב את … להמשך קריאה

הוצאות מוכרות לצורך מס הכנסה

הוצאות מוכרות לצורך מס הכנסה במדריך זה נפרט אלו הוצאות מוכרות לצרכי מס , ישנם הוצאות שהינם מעורבות כלומר הוצאה פרטית שהיא גם הוצאה עסקית כיצד הן מוכרות למרות היותן הוצאות פרטיות וניתן דוגמאות להוצאות המוכרות בעסקים שונים. הגדרת הוצאות בפקודת מס הכנסה – "כל הוצאה שהוצאה לצורך ייצור הכנסה" , חוק מס הכנסה אינו … להמשך קריאה

ריבית 3(ט), 3( י) לשנת 2016

עדכון שיעור ריבית 3(ט), 3( י) לשנת 2016  פורסמו ברשומות שיעורי הריבית לשנת 2016 בגין הלוואות כדלקמן:  הלוואות לעובדים ולבעלי שליטה יחויבו בשיעור של 3.41% ללא הצמדה למדד.  להזכירכם, הלוואה לעובד שאינו בעל שליטה בחברה המלווה שסכומה הכולל  אינו עולה על 7,680 ₪ (בשנת 2016) תחויב בהצמדה בלבד.  טרם פורסם שיעור הריבית לשנת 2016 לגבי … להמשך קריאה

טופס 126 – דין וחשבון שנתי שמגיש המעביד לרשות המסים

טופס 126 – דין וחשבון שנתי שמגיש המעביד לרשות המסים הדו"ח השנתי שמגיש המעביד לרשות המיסים ובו פרטים על המשכורת השנתית ששילם לכל אחד מעובדיו וניכוי מס הכנסה שבוצע ממשכורת זו. סה"כ הנתונים בטופס 126, כגון סה"כ תשלומים, חייב להיות זהה לסה"כ הנתונים המקבילים בטופסי 102 החודשיים של אותה שנה. טופס זה מסכם כאמור את כל 12 … להמשך קריאה